Home Deltawerken
Afdrukken E-mail

Wat voorafging.
Het advies van de Commissie Artikel 8 Deltawet inzake de Veerse vissers

De werken die ingevolge de Deltawet worden uitgevoerd hebben ten doel ons land te beveiligen tegen hoge stormvloeden.

Lees meer...