Home Stichting
Afdrukken E-mail

Gerard de Fouw, Deltastraat 19, 4486 BT Colijnsplaat.
Telf. 0113-695786

K.v.K. Middelburg nr. 22045257

Bankrelaties:
REGIO BANK, IBANnr: NL 77 RBRB 0691 3498 51 t.n.v. St. Colijnsplaat foto- en documentatiearchief

Doelstelling van de stichting:

a. het bevorderen van kennis en wetenschap betreffende het dorp Colijnsplaat, alsmede de documentatie daarvan in woord, beeld en geschrift.

b. het bevorderen van een cultureel-historisch archief.

c. het ondersteunen van alle werkzaamheden terzake in de ruimste zin van het woord.

d. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.