Nederlandse Hervormde kerk

Ned Herv Kerk – geschiedenis

Bulletin/Stichting Oude Zeeuwse Kerken nr 27 oktober 1991

De Hervormde kerk van Colijnsplaat

Inleiding

In 1530 is Noord-Beveland tijdens een zware storm verdronken.
Aan het einde van de 16e eeuw werd een begin gemaakt met de herbedijking.
De eerste en grootste bedijking van het eiland was de Oud Noord-Bevelandpolder.
In dit nieuw gewonnen land werden destijds Colijnsplaat en Kats gesticht.