Doelstelling van de Stichting

a. Bevorderen van kennis en wetenschap betreffende het dorp Colijnsplaat, alsmede de documentatie daarvan in woord, beeld en geschrift.

b. Het bevorderen van een cultureel-historisch archief.

c. Ondersteunen van alle werkzaamheden ter zake in de ruimste zin van het woord.

d. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.