Gemeentewapens

Gemeente Noord-Beveland (1995-…)

Als gevolg van een gemeentelijke herindeling op Noord-Beveland kwam op 1 januari 1995 de gemeente Noord-Beveland tot stand. De oude gemeente Kortgene en Wissenkerke werden opgeheven. Onder de nieuw gemeente Noord-Beveland vallen de dorpen: Colijnsplaat, Geersdijk, Kamperland, Kats, Kortgene en Wissenkerke, en de gehuchten Stroodorp en Plankendorp.

Bij koninklijk besluit van 21 maart 1995, no 95.001315, en bevestig ‘s Gravenhage 6 juni 1995, is aan de nieuw gemeente Noord-Beveland het wapen verleend waarvan de omschrijving luidt:

“Doorsneden door een golvende dwarsbalk, golvend gedwarsbalkt van vier stukken, zilver en sabel; I in sabel twee sterren van goud; II in zilver een ruit vormige gesp van keel. Het schil­d gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee parels.” (sabel = zwart; keel = rood)

 

VOORMALIGE GEMEENTES OP NOORD-BEVELAND

Nieuwe Gemeente Kortgene (1941-1994).

De nieuwe gemeente Kortgene bestond van 1 april 1941 tot 31 december 1994. Onder deze gemeente vielen de dorpen: Kortgene, Colijnsplaat en Kats met omliggende gebieden.

Bij koninklijk
besluit van 28 december 1960, nr. 90, en bevestig ‘s Gravenhage 23 januari 1961, werd besloten dat door de gemeente Kortgene zal worden gevoerd het wapen waarin de voormalige gemeente Kortgene, bij zijn besluit van 31 juli 1817 werd bevestigd en waarvan de omschrijving luidt:

Gepaald van zilver en sabel van zes stukken en een schildhoofd van azuur, beladen met drie zespuntige sterren van goud, staande naast elkaar.

 

Gemeente Colijnsplaat (1599-1941).

De voormalige gemeente Colijnsplaat bestond van 1599 tot 1 april 1941. Onder deze gemeente viel: het dorp Colijnsplaat en omliggende gebied.

Bij koninklijk bes
luit van 20 februari 1816, en bevestig ‘s Gravenhage 31 juli 1817, werd toestemming verleend om het wapen te voeren waarvan de omschrijving luidt:

Zijnde van goud, beladen met een Patrijs en zijn natuurlijke kleur, staande op een terras van Synople”.

 

Gemeente Wissenkerke (1651-1994).

De voorm
alige gemeente Wissenkerke bestond van 1651 tot 31 december 1994. Onder deze gemeente vielen: de dorpen Wissenkerke, Geersdijk, Kamperland en de gehuch­ten Stroodorp en Plankendorp.

Bij koninklijk besluit van 20 sten februari 1816 en 17 september 1852, bevestig ‘s Gravenhage 6 september 1853 werd toestemming verleend om het wapen te voeren waarvan de omschrijving luidt:

Zijnde een schild van zilver, beladen met eenen gesp en lozange van keel.

Gemeente Kortgene (1681-1941).

De voormalige gemeente Kortgene bestond van 1681 tot 1 april 1941. Onder deze gemeente viel: het dorp Kortgene en omliggend gebied.

Gemeente Kortgene (1681-1941)Bij koninklijk besluit van 20 sten februari 1816, en bevestig’s Gravenhage 31 juli 1817, werd toestemming verleend om het wapen te voeren waarvan de omschrijving luidt:

Zijnde gepalleerd, van Sabel en zilver van zes stukken, en chef van lazuur, waarop drie zespuntige sterren van goud, staande en fasce.”

(sabel = zwart)

 

Gemeente Kats (1599-1941).

De voormalige gemeente Kats bestond van 1599 tot 1 april 1941. Onder deze gemeente viel het dorp Kats en omliggend gebied. Deze gemeente heeft geen erkend wapen gehad.


Dit wapenschild is niet opgenomen in de rigisters van de Hoge Raad van Adel, maar overgenomen uit de “Cronyk van Zeeland” van Smallegange (1696). Het is een afbeelding van het wapen der voormalige heerlijkheid Cats, waarvan de beschrijving luidt als volgt:

Een bruin schild, beladen met drie ruiten van goud 2 en 1, en met twee gespleten golvende twee golvende dwarsbalken van goud” De ruiten staan de heraldiek voor vruchtbaarheid, de dwarsbalken symboliseren een waterweg.(sabel = zwart)

 

Dorp Geersdijk en Kamperland.

De huidige dorpen Geersdijk (1696) en Kamperland (1699) hebben deel uitgemaakt van de gemeente Wissenkerke. Zowel het wapenschild van Geersdijk als dat van Kamperland is niet opgenomen in de registers van de Hoge Raad van Adel, maar over genomen uit de “Cronyk van Zeeland”, geschreven door Smallegange (1696).

Het wapenschild van Geersdijk word omschreven als: “Een zwart schild met drie ruiten van goud”. In de heraldiek worden ruiten afgebeeld als een oud vruchtbaarheidssymbool.

 

Het wapenschild van Kamperland
word omschreven als:“Een schild van zilver met een schildhoofd van blauw, beladen met een barenstee”.
De barensteel wordt meestal beschouwd als een heraldische “breuk”. Hij werd gebruikt om in een schild aan te geven, dat dit het wapen was van een jonge tak van het geslacht.

 

Gemeentevlaggen NOORD-BEVELAND.

Bij raadsbesluit gemeente Noord-Beveland van 26 november 1996 werd besloten tot het voeren van een vlag waarvan de omschrijving luidt:

Grondkleur wit, met aan de linkerzijde een rode baan, op het resterende witte gedeelte in het midden het gemeentewapen van een zodanige omvang dat boven en onder op esthetische verantwoorde wijze een ruimte in wit overblijft. De afbeeldingen op de vlag worden doorgedrukt, zodat aan weerszijden een beeld ontstaat van gelijke kwaliteit.

De vlag uitgevoerd in 6 kleurendruk, 100% doordruk is ontworpen door: ‘de Zeeuwse Vlaggen Combinatie, Zierikzee’ in overleg met de gemeente Noord-Beveland. Afmeting van de vlag bedraagt 150×225 cm.

 

Voormalig gemeente Kortgene (1941-1994)

Bij raadsbesluit van voormalig gemeente Kortgene van 13 december 1965 werd besloten tot het voeren van een vlag waarvan de omschrijving luidt:

“Rechthoekig, bestaande uit een groen veld, waarvan de lengte en de hoogte zich verhouden 3:2 met daarop in het midden een rechthoekige afbeelding met de motieven van het gemeentewapen, te weten zes palen in wit en zwart, te beginn met een witte paal aan de broekzijde van de vlag, met boven die palen een blauw veld beladen met drie gele zespuntige sterren, welke afbeelding aan beide zijden wordt geflankeerd door een gele paal”

 

 

 

 

Voormalig gemeente Wissenkerke (1651-1994)

 

Bij raadsbesluit van voormalig gemeente Wissenkerke van 28 juni 1982 werd besloten tot het voeren van een vlag waarvan de omschrijving luidt:

“Drie banen kobaltblauw-wit-zwart in een hoogteverhouding van 1 : 3 : 1; de witte baan op de scheiding van broeking en vlucht beladen met een vermiljoenrode, ruit vormige gesp, met een hoogte, gelijk aan de halve vlaghoogte”

De rode gesp is een exact beeld van het gemeentewapen. De huidige dorpen werden­gezien als de “opvolgers” van de oude heerlijkheden Campen en Geersdijk. Campen voerde een zilver schild met blauw schildhoofd, waarop een gouden barensteel. Voor Campen/Kamperland is een smalle baan blauw aan de bovenzijde van de vlag aangebracht, dezelfde kleur van het schildhoofd. De heerlijkheid voerde een zwart schild met drie gouden ruiten, geplaatst twee en één. Voor Geersdijk/Geersdijk is een smalle baan zwart aan de onderzijde van de vlag, in de schildkleur.

De volgorde van de kleuren, alsmede de verhouding van de baanhoogten is op grond van esthetische overwegingen vastgesteld. Afmeting van de vlag bedraagt 150×225 cm.

[Publicatie van Historie Noord-Beveland, nr. 2., G. de Fouw, 1999]