Bewoners Colijnsplaat

 

01 Mannelijke bevolking boven de 18 jaar en vrouwen
die eigen huishouden voerden, dorp Colijnsplaat 1797.
informatie: klikhier
02 Mannelijke bevolking boven de 18 jaar en vrouwen
die eigen huishouden voerden, dorp Colijnsplaat 1798.
informatie: klikhier   
03 Bevolking Colijnsplaat, 1845-1849, namen met huisnummers.
informatie: klikhier
04 Huisnummer kaart 1845-1849.
informatie: klikhier