Begraven

                       

                                                                                                                                                                        Een bezoek aan de begraafplaats kan fysiek, maar ook digitaal,
Stichting Colijnsplaatarchief biedt u de mogelijk de begraafplaats digitaal,
te bezoeken als het niet mogelijk is er naar toe te gaan of, u er behoefte aan heeft,
al was het ‘s nachts. Wij doen dit met (of) respect voor de overledenen en hun familie.
Huidige begraafplaats Colijnsplaat
Begrafenis- en rouwgebruiken
Vervoer naar de begraafplaats in de loop van de tijd
Geschiedenis begraafplaats(en) Colijnsplaat
Begraven in de kerk Colijnsplaat
Geruimde graven 1909-1933 begraafplaats Colijnsplaat

Publicatie 1992 over te ruimen graven, periode 1909 en 1933